Законопроект щодо регулювання громадського контролю (№2737-1)

№2737-1 - зареєстровано у ВР 13.05.2015 (Проект Закону про громадський контроль)

  • Королевська Наталія Юріївна
  • Солод Юрій Васильович

Прийняття запропонованого проекту закону дозволить:

  • досягти прозорості, відкритості та публічності у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • підвищити ступінь довіри та ефективність їх діяльності;
  • знизити випадки порушень Конституції України, законів України та інших нормативних актів органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими і службовим особами;
  • посилити захист законних прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб;
  • забезпечити проведення належної громадської експертизи рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.