Законодавчі ініціативи депутатської фракції «Опозиційний блок» стосовно відновлення належних умов соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС №1337, №2093, №3299, №3425, №3494, №3845-1

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо посилення соціального захисту деяких категорій постраждалих громадян №1337

10.12.2014

 • Королевська Н.Ю.
 • Солод Ю.В.
 • Павленко Ю.О.
 • Дунаєв С.В.

Пропонується надати право неповнолітнім дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на  пільги, якими він користувався за життя: безплатне придбання ліків за рецептами лікарів; безплатне позачергове зубопротезування; користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи; виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу; 50-процентна знижка плати за користування житлом; передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх сім'ями квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду; обов'язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва; позачерговий протягом року вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов;  переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, а також на працевлаштування; позачергове обов'язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості; вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії; позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.

У разі неможливості організації такого обслуговування закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за хворим), а також дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника - одноразову компенсацію за втрату годувальника (стаття 48 цього Закону); дружинам (чоловікам) померлого учасника - щомісячну компенсацію за втрату годувальника та на пенсію у зв'язку з втратою годувальника (статті 52, 54 цього Закону); дітям, які втратили одного з батьків із числа учасників − на виплату щорічної допомоги на оздоровлення (стаття 48 цього Закону).

В даний час користування передбаченими пільгами мають тільки члени сім’ї померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  якими є інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

 

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб" №2093

10.02.2015

 • Марченко О.О. (позафракційний)
 • Королевська Н.Ю.

Вказаний Закон прийнято 17 березня 2016 року. Законом відновлено частину норм, що були скасовані відповідно до прийнятого 28 грудня 2014 року Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII:  - дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, поновлюються пільги:

повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України";

безплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад (за направленням медичних закладів), з правом позачергового придбання квитків у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо така дитина не перебуває на повному державному забезпеченні;

безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, студентів коледжів і технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення (пункти 2 і 3 частини другої статті 2 цього Закону), та учнів зазначених навчальних закладів, розташованих на території, що до 1 січня 2015 року була зоною посиленого радіоекологічного контролю, які продовжують там навчання, а також дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дітям, які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України";

виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі тих, які не перебувають в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;

- поновлюється дія статтї 58 Закону стосовно виплати  пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в повному розмірі, без урахування одержуваного заробітку (доходу) та незалежно від місця роботи;

- надається право дружині (чоловіку), які не одружилися вдруге, неповнолітнім дітям  померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, незалежно від наявності причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою, на  пільги, якими він користувався за життя;

- запроваджується щорічне медичне обстеження (диспансеризації) та лікування у спеціалізованих медичних закладах осіб, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження.

- громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  поновлюються пільги з безплатного придбання ліків, щорічного медичного обслуговування, диспансеризації, 100% виплати допомоги по тимчасовій працездатності, з щорічного отримання відпустки строком до 14 робочих днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення.

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо прав на пенсійне забезпечення працівників освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, шахтарів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) №3299

09.10.2015

 • Мураєв Є.В.

Пропонується не застосовувати для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обмеження виплати пенсії, встановлене для працюючих пенсіонерів на рівні  85%.

08.04.2015 представниками фракції внесено конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII (уповноважені-н.д. Долженков О.В. та Королевська Н.Ю.)

Ухвалою КСУ відкрито конституційне провадження у справі в частині зміни порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам незалежно від  дати призначення; здійснюється  підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду.

 

Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи" (16 березня 2016 року) №3425

06.11.2015

 • Томенко М.В.,
 • Балицький Є.В.,
 • Сажко С.М.

Мета парламентських слухань-вжиття заходів, спрямованих на  зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкту "Укриття" в екологічно безпечну систему, подальшу соціальну, медичну і психологічну реабілітацію постраждалого населення, економічного відродження та забезпечення сталого розвитку населених пунктів і територій за межами зони відчуження, що зазнали радіоактивного забруднення.

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про державні нагороди України" щодо запровадження медалі "За участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" №3494

19.11.2015

 • Королевська Н.Ю.
 • Солод Ю.В.
 • Павленко Ю.О.
 • Скорик М.Л.
 • Колєсніков Д.В.
 • Сажко С.М.
 • Павлов К.Ю.
 • Гальченко А.В.

Пропонується встановити медаль «За участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи» для нагородження осіб, які в установленому порядку віднесені до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відповідний статус яких їм надано за безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків у 1986-1990 роках та інвалідів з їх числа.

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС №3845-1

11.02.2016

 • Королевська Н.Ю.
 • Солод Ю.В.

Пропонується звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та, як наслідок, військовим збором, пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.