Олександр Долженков зареєстрував законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування системи електронного адміністрування податку на додану вартість)»
23 Вересня 2015 14:03

Необхідність  прийняття   даного  законопроекту   викликана   проблемами,  з  яким зіткнулася  більшість вітчизняних підприємств  платників  податків: 

*       наявність суттєвих розбіжностей у формулі, яка визначає реєстраційну суму, що обумовило станом на 1 липня 2015 року її від’ємне значення у багатьох платників та унеможливило реєстрацію податкових накладних у липні 2015 року і створило підстави для застосування штрафних санкцій (як мінімум 10% від несвоєчасно зареєстрованої суми податкових зобов’язань);

*       неможливість зареєструвати податкові накладні за червень 2015 року без поповнення рахунку СЕА ПДВ, що спричинило вилучення з обороту грошових коштів;

*       виникнення в різний період податкового зобов’язання та податкового кредиту, зареєстрованого із запізненням за податковими накладними за червень-липень 2015 року, зокрема, податкові зобов’язання – в періоді здійснення відповідної операції, а податковий кредит – тільки в періоді реєстрації податкової накладної;

*       реєстрація податкових накладних із запізненням,

*       сплата податкових зобов’язань не на рахунок СЕА ПДВ;

*       технічні проблеми при реєстрації податкових накладних, неврахування касового методу визначення податкових зобов’язань;

*       ручне блокування системою реєстрації податкових накладних.

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» № 643-VIII від 16.07.2015 року не вирішило значної частини проблем, що існують з часу запровадження СЕА ПДВ.

І надалі, серед найпоширеніших проблем запровадження СЕА ПДВ – її непристосованість до низки галузей та видів діяльності, зокрема у сфері енерго- та газопостачання, зв’язку, сільського господарства, а також для платників, що мають розгалужену мережу філій/відокремлених підрозділів.

Система не здатна забезпечити продуктивність, необхідну для одноразового створення і коректної обробки електронних документів в масштабах всієї країни. На практиці результатом цього стали численні випадки блокування процесу реєстрації та виписки податкових накладних.

На сьогоднішній день, все ще відсутній сервіс «Електронний кабінет платника податків», що унеможливлює своєчасне та повне отримання платниками ПДВ інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, інформації щодо суми та складових реєстраційної суми, залишків на електронному рахунку. Існуючий обмін інформацією в режимі «запит-повідомлення» призводить до перевантаження системи, частих технічних збоїв, особливо в дати, найближчі до граничного терміну реєстрації податкових накладних та надання податкових декларацій.

Технічно скарги від платників податків продовжують надходити із різних регіонів, система не справляється в ситуаціях, коли підприємства повинні виписувати велику кількість податкових накладних, в деяких випадках, від електронної системи надходять невмотивовані відмови в реєстрації податкових накладних.

Таким чином, на сьогоднішній день, все ще існує ряд проблем впровадження та функціонування СЕА ПДВ, що свідчить про недосягнення поставлених цілей її впровадження та необхідність скасування даної системи для стабілізації господарської діяльності підприємств зокрема та економіки країни в цілому.

 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування системи електронного адміністрування податку на додану вартість) на сайті Верховної Ради